Úvod > Fakulta >

Prednáška Dr. Mareka Zawartku: Sport Tourism - Aspects of Sponsorship in Sport. Racism, Intolerance - a Threat to Sport Tourism.

Prednáška Dr. Mareka Zawartku (Jagiellonian University in Krakow)
 
Dátum: 7. 3. 2016
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, poslucháreň P7
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: -

Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:Sport Toursim
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 446 2178
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: