Úvod > Fakulta >

Prednáška Dr. Mareka Zawartku: Safety and Quality of Hotel Services

Prednáška Dr. Mareka Zawartku (Jagiellonian University in Krakow)
 
Dátum: 8. 3. 2016
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, poslucháreň P217
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: -


Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 446 2178
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: