Úvod > Fakulta >

Ako si uloviť štipendium do zahraničia

prezentačné a informačné stretnutie organizácie SAIA n.o. o možnostiach ako získať štipendium v zahraničí inak, ako cez program ERASMUS+
 
Dátum: 9. 3. 2016
Čas začiatku: 15:30
Čas ukončenia: 16:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická Fakulta UMB, Tajovského 10, BB, miestnosť P2
Odborný gestor: Doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: .
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:.
Tematické okruhy:.
Ďalšie informácie.
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana  Prašovská
Titul: Mgr.
Organizácia: SAIA n.o.
E-mail: prasovska.jana@gmail.com
Telefón: 048 446 2197
 
ponuky rozličných štipendií a štipendijných pobytov cez SAIA, aj mimo EÚ
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: