Úvod > Fakulta >

Medzinárodná vedecká konferencia: Inovácie a podnikanie. Teória a prax.

Srdečne pozývame k aktívnej účasti na konferencii zástupcov akademickej obce, praxe a odborníkov na problematiku inovácií a podnikateľského prostredia.
 
Dátum: 19. 5. 2016 - 20. 5. 2016
Čas začiatku: -
Čas ukončenia: -
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Academy of Business, Dabrowa Gornicza, Poľsko
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom konferencie je prehľad výsledkov v oblasti inovácie a podnikania ako i diskusia o aktuálnych problémoch inovácie a podnikania, čo by malo vytvoriť príležitosť na výmenu názorov a inšpiráciu na ďalšie tvorivé hľadanie.


Kategória: Konferencia medzinárodná (v zahraničí mimo ČR)
Rokovací jazyk: anglický
poľský
Zhodnotenie:10.03.2016 – deadline for reporting the conference participation and papers proposition submission
Tematické okruhy:Riadenie inovačných aktivít v organizácii, hospodárstve, EÚ a vo svete; Kreativita, inovácie, podnikanie ako teoretický problém a predmet výskumu; Potenciál inovačnej organizácie (podpora inovačných schopností organizácie); Inovácie – príčina a efekt podnikania.
Ďalšie informácie10.03.2016 – termín prihlásenia účasti na konferencii a zaslanie abstraktu
Web: http://www.wsb.edu.pl/innowacje
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul: -
Organizácia: Academy of Business in Dąbrowa Górnicza
E-mail: innowacje@wsb.edu.pl
Telefón: -
 
V rámci konferencie sa uskutoční špecializovaný Panel pre doktorandov a mladých vedecko-výskumných pracovníkov.
 
Zoznam priložených súborov

SK_International Scientific Conference INNOVATIONS_1.doc (26. 2. 2016 15:32:01)
Tlacova sprava.docx (17. 6. 2016 18:58:43)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: