Úvod > Fakulta >

Komerčná banka – vzťah rizík a klientskych úrokových sadzieb

V rámci Alumni prednášok Imricha Karvaša sa uskutoční prednáška Ing. Milana Zvaríka, PhD. , Riaditeľa odboru ALM Poštovej banky, a.s. na tému Komerčná banka - vzťah rizík a klientskych úrokových sadzieb v rámci predmetu Finančné riadenie bánk a poisťovní. Všetci ste srdečne pozvaní!
 
Dátum: 7. 3. 2016
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň CAP2 - nová budova
Odborný gestor: doc. Ing. Emília Zimková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom pravidelných Alumni prednášok Imricha Karvaša je transfer odborných vedomostí našich úspešných absolventov pre súčasných študentov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Bankovníctvo, úrokové sadzby, úverové produkty
Ďalšie informácie-
Web: http://ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Emília Zimková
Titul: doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
emilia.zimkova
Telefón: 048/446 6322
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: