Úvod > Fakulta >

Riadenie vzťahov so zákazníkmi v praxi

Ing. Martin Tomaník, Business, CRM a IT Consultant, Unicorn Systems, a.s. : Riadenie vzťahov so zákazníkmi v praxi
 
Dátum: 7. 3. 2016
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň T10P218
Odborný gestor: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Klaudia Kurajdová
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
klaudia.kurajdova
Telefón: 048/446 2315
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: