Úvod > Fakulta >

Vybrané aspekty činností výkonu colného dohľadu ako prirodzenej bariéry v obchodovaní s tretími krajinami v podmienkach EÚ

Prednášajúci: pplk.PhDr. Róbert Čurik; npor.Bc. Jozef Vrábeľ (Colný úrad, Banská Bystrica)
 
Dátum: 16. 3. 2016
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, poslucháreň P2, hlavná budova
Odborný gestor: Ing.Mgr.Gabriela Kormancová, PhD.
Hlavný cieľ: Oboznámenie sa s tarifnými bariérami v obchodovaní s tretími krajinami.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácieUvedená prednáška bude prezentovaná znovu v čase od 10:40 hod. do 12:00 hod. v posluchárni P2 - hlavná budova.
 
Kontaktná osoba
Meno: Gabriela Kormancová
Titul: Ing.,Mgr.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
gabriela.kormancova
Telefón: 048/446 2718
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: