Úvod > Fakulta >

Vedecký seminár

Dovoľujeme si Vás pozvať na vedecké zasadnutie KEMP spojené s malou obhajobou dizertačných prác, ktoré sa uskutoční dňa 23. 3. 2016 v zasadačke dekanátu č. 2. Na zasadnutí budú prezentované nasledujúce témy dizertačných prác: Financovanie malých a stredných podnikov v období globálnej finančnej a hospodárskej krízy (od 9,00 hod.) a Vplyv legislatívnych zmien na motiváciu podnikateľských subjektov vytvárať pracovné miesta (od 10,30 hod.).
 
Dátum: 23. 3. 2016
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - zasadačka č. 2 - hlavná budova
Odborný gestor: prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom je prezentácia riešenia dizertačných prác a diskusia k prípadným zmenám pred záverečnou obhajobou.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Financovanie, MaSP, zamestnávanie
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľuboš Elexa
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KEMP
E-mail:
lubos.elexa
Telefón: 048/446 2711
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: