Úvod > Fakulta >

Promócie absolventov Univerzity tretieho veku UMB

Dátum: 6. 6. 2008
Čas začiatku: 9.00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: aula Rotunda EF UMB B. Bystrica
Odborný gestor: Ing. Hiadlovský
Hlavný cieľ:
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika