Úvod > Fakulta >

Gastronómia - to nie sú len jedlá a nápoje

Oznamujeme všetkým študentom fakulty, že dňa 14. marca 2016 (pondelok) sa uskutoční v Slávnostnej aule EF UMB od 12,15 do 13,35 h prednáška absolventa Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania EF UMB Ing. Pavla Kašubu, riaditeľa pre marketing Berndorf Sandrik s.r.o. Žarnovica na tému " Gastronómia - to nie sú len jedlá a nápoje", spojená s prezentáciou výrobkov spoločnosti pre pohostinské a ubytovacie zariadenia.
 
Dátum: 14. 3. 2016
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica - Slávnostná aula - hlavná budova
Odborný gestor: prof. Ing. Peter Patúš, PhD.
Hlavný cieľ: Oboznámiť študentov s najmodernejšími trendami vo vybavenosti pohostinských a ubytovacích zariadení
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Gastronómia - súčasné trendy, vybavenosť pohostinských zariadení, ich štruktúra požiadavky na ňu kladené, kvalita poskytovaných pohostinských služieb a faktory, ktoré ju ovplyvňujú
Ďalšie informáciePozvaní boli aj študenti Hotelových akadémií v Brezne a Zvolene a Strednej odbornej školy v Banskej Bystrici.
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Patúš
Titul: prof., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KCRaSS
E-mail:
peter.patus
Telefón: 048/446 2217
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: