Úvod > Fakulta >

Sociálne podnikanie v krajinách EÚ a SR

Workshop „Sociálne podnikanie v krajinách EÚ a SR“ je zameraný na prezentáciu a diskusiu o stave a možnostiach sociálneho podnikania v EÚ a na Slovensku. V prvej časti budú prednášať zahraniční a domáci odborníci, v druhej časti workshopu bude otvorená diskusia k predneseným témam na teoretickej i aplikačnej úrovni. Podujatia sa zúčastnia aj zástupcovia z praxe, ktorí v oblasti sociálneho podnikania už pracujú. Podujatie je súčasťou medzinárodného projektu Eurice a EK.
 
Dátum: 17. 3. 2016
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 13:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, poslucháreň - P7
Odborný gestor: prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD.
Hlavný cieľ: Workshop „Sociálne podnikanie v krajinách EÚ a SR“ je zameraný na prezentáciu a diskusiu o stave a možnostiach sociálneho podnikania v EÚ a na Slovensku. V prvej časti budú prednášať zahraniční a domáci odborníci, v druhej časti workshopu bude otvorená diskusia k predneseným témam na teoretickej i aplikačnej úrovni. Podujatia sa zúčastnia aj zástupcovia z praxe, ktorí v oblasti sociálneho
podnikania už pracujú. Podujatie je súčasťou medzinárodného projektu Eurice a EK.
Kategória: Workshop s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Gabriela Korimová
Titul: prof., PaedDr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica, KVEaRR
E-mail:
gabriela.korimova
Telefón: 048/446 2168
 
Výstupom podujatia je získanie odborných a praktických skúseností z fungovania sociálneho podnikania a sociálnych podnikov na európskej i národnej úrovni.
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: