Úvod > Fakulta >

Exkurzia pre študentov do podniku TATRAMAT, a.s. v Poprade - Matejovciach

Dňa 18. 04. 2016 sa v čase 8:00 - 13:00 uskutoční exkurzia pre študentov do podniku TATRAMAT, a.s. Podnik predstaví portfólio svojich produktov - ohrievače vody, výrobný proces a svoje marketingové aktivity.
 
Dátum: 18. 4. 2016
Čas začiatku: 08:00
Čas ukončenia: 13:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Tatramat, a.s. Poprad
Odborný gestor: Ing. Lucia Bartková, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentovať marketingové aktivity podniku a tým prepojiť teoretické vedomosti študentov s praxou.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
nemecký
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Marketing, Produktové portfólio, Výrobný proces
 
Kontaktná osoba
Meno: Lucia Bartková
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB - Inštitút manažérskych systémov, Poprad
E-mail:
lucia.bartkova
Telefón: 052/426 2323
 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť mailom u Ing. Lucie Bartkovej (lucia.bartkova@umb.sk) najneskôr do 11. 04. 2016. Začiatok exkurzie je pred budovou podniku o 8:00.
 
Zoznam priložených súborov

tatramat.jpg (9. 3. 2016 14:32:49)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: