Úvod > Fakulta >

Prednáška Michala Valkoviča (Procter & Gamble): Základy trhu & Go-To-Market Model

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici a spoločnosť Procter & Gamble Vás pozývajú na prednášku team leadera spoločnosti P&G pre sieť drogérií SR Michala Valkoviča na tému: Základy trhu & Go-To-Market Model. Prednáška sa uskutoční v miestnosti CAP1 (nová budova) na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Tešíme sa na Vašu účasť.
 
Dátum: 16. 3. 2016
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - CAP1 - nová budova EF
Odborný gestor: Ing. Stanislav Cút - EF UMB - Katedra kvantitatívnych metód a IS
Hlavný cieľ: Priblížiť študentom dynamiku vývoja trhu, rozdelenie predajných formátov a ich charakteristiku. Bude popísané pôsobenie spoločnosti P&G v podmienkach meniaceho sa trhového prostredia, priblížená problematika e-commerce a načrtnutá budúcnosť retailu.
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:trhové prostredie, e-commerce, retail
Ďalšie informácieSúčasťou prednášky bude predstavenie projektu P&G akadémie a možnosti zapojenia študentov do projektu.
 
Kontaktná osoba
Meno: Stanislav Cút
Titul: Ing.
Organizácia: EF UMB, Katedra kvantitatívnych metód a IS
E-mail:
stanislav.cut
Telefón: +421 905 941 856
 
Zoznam priložených súborov

PG_SA_2016.pdf (14. 3. 2016 14:49:20)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: