Úvod > Fakulta >

Plánovanie ľudských zdrojov vo výrobe s veľkou dynamikou výrobných kapacít

Prednášajúci: Bc. Miroslav Jahoda, MBA, personálny riaditeľ spoločnosti TRIM LEADER, a.s.
 
Dátum: 22. 3. 2016
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P218 - hlavná budova
Odborný gestor: prof. Ing. Ľubica Lesáková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom je prezentácia plánovania ľudských zdrojov vo výrobnom podniku automobilového priemyslu s dynamicky sa meniacimi požiadavkami na výrobné kapacity
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľuboš Elexa
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KEMP
E-mail:
lubos.elexa
Telefón: 048/446 2711
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: