Úvod > Fakulta >

Radim Jančura - Ako sa stať zo študenta úspešným podnikateľom

Študentská rada Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici v spolupráci s Radou študentov mesta Banská Bystrica organizuje prednášku úspešného českého podnikateľa, ktorého prienik podnikateľských aktivít prešiel až na Slovensko. Veď, kto by nepoznal žlté vlaky a autobusy? Táto prednáška spolu s diskusiou nebude s nikým iným ako zakladateľom a majiteľom spoločnosti Student Agency a RegioJet pánom Radimom Jančurom. Všetci ste srdečne vítaní!
 
Dátum: 22. 3. 2016
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Aula Rotunda - nová budova
Odborný gestor: doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom prednášky je priblížiť študentom príbeh úspešného podnikateľa.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Verejné služby, podnikateľ
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Pavol Kožlej
Titul:
Organizácia: Študentská rada EF UMB, Rada študentov mesta BB
E-mail: pavolkozlej@gmail.com
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

regiojetplagatfinal.jpg (16. 3. 2016 15:35:05)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: