Úvod > Fakulta >

Marketingové aktivity OOCR Stredné Slovensko

Prednáška odborníka z praxe - absolventky študijného odboru cestovný ruch Ing. Daniely Chrančokovej, PhD.
 
Dátum: 12. 4. 2016
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň P217 - hlavná budova
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom je prezentovať aktivity realizované Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko z pohľadu maketingovej expertky.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:Marketingové aktivity, manažérska organizácia, cieľové miesto
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KCRaSS
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 048/446 2178
 
Prednáška určená pre študentov EF UMB aj odbornú verejnosť
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: