Úvod > Fakulta >

Prednášky z Ústavu verejnej politiky FSEV UK

Katedra verejnej ekomoniky a regionálneho rozvoja Vás pozýva na prednášky pripravené v spolupráci s Ústavom verejnej politiky FSEV UK. Prednášky sa uskutočnia v stredu, 23.3.2016, nasledovné časy a témy: 12:15 – doc. Ing. Katarína Staroňová, PhD. - Evidence-based policy making: úloha poznania v tvorbe verejnej politiky, poslucháreň P1 v novej budove, 13:50 - doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá Ph.D - Elektronické aukcie: efektívnosť a transparentnosť verejného obstarávania, poslucháreň P219 v hlavnej budove.
 
Dátum: 23. 3. 2016
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB, Tajovského 10, P1 a P219
Odborný gestor: prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD., Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.
Hlavný cieľ: Rozšíriť vedomosti pedagógov a študentov v odborných témach z oblasti verejnej politiky a verejného obstarávania.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Tvorba verejných politík, verejné obstarávanie.
Web: http://www.facebook.com/1668689836736158/photos/a.1668696263402182.1073741828.1668689836736158/1681464768791998/?type=3&theater
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Murray Svidroňová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB - KVEaRR
E-mail:
maria.murraysvidronova
Telefón: 048/446 2311
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: