Úvod > Fakulta >

Najväčšie zahranično-politické výzvy roku 2016

O najväčších výzvach zahraničnej politiky v kontexte aktuálnych udalostí v Európe príde porozprávať jeden z najcitovanejších slovenských politológov doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA. Prednáška s diskusiou na záver sa uskutoční v rámci ročníkového predmetu Hospodárska politika. Všetci ste srdečne vítaní!
 
Dátum: 30. 3. 2016
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Aula Rotunda - nová budova
Odborný gestor: Ing. Barbora Mazúrová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je objasniť študentom uplatňovanie zahraničnej politiky na Slovensku a v EÚ v súčasných podmienkach.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Zahraničná politika
 
Kontaktná osoba
Meno: Barbora Mazúrová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
barbora.mazurova
Telefón: 048/446 2652
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: