Úvod > Fakulta >

Zoznámte sa: Národný štipendijný program

Zoznámte sa: Národný štipendijný program
informácie o možnostiach a využití tohto programu ponúkaního v rámci SAIA n.o.
 
Dátum: 13. 4. 2016
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 15:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická Fakulta UMB, Tajovského 10, BB, P8 prizemie
Odborný gestor: Doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: možnosti využitia programu
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:.
Tematické okruhy:.
Ďalšie informácie.
 
Kontaktná osoba
Meno: Zuzana Grochalová
Titul: Mgr.
Organizácia: SAIA n.o.
E-mail: saia.bbystrica@saia.sk
Telefón:
 
Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: