Úvod > Fakulta >

Efektívna tímová spolupráca

Dátum: 4. 4. 2016
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P115
Odborný gestor: doc. Ing. Jana Kučerová, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom je prezentácia riešenia efektívnej tímovej spolupráce v projektovom riadení v malých a stredných podnikoch.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Projektový manažment
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľudmila Šmardová
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KCRaSS
E-mail:
ludmila.smardova
Telefón: 048/446 2214
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: