Úvod > Fakulta >

Štátne a záverečné jazykové skúšky v ekonomickom odbore

Dátum: 9. 6. 2008 - 20. 6. 2008
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomomická fakulta UMB v B. Bystrici
Odborný gestor: ŠO, KOJK EF UMB - Ing. Hiadlovský, doc. Mešková
Hlavný cieľ:
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika