Úvod > Fakulta >

Mestské megaprojekty alebo malé podujatie pre občanov? Postavenie mestskej spoločnosti v marketingových stratégiách

Prednáška Dr. Mariusza E. SOKOŁOWICZa, University of Lodz: Urban megaprojects or smaller events for citizens? The position of urban societies in marketing strategies
 
Dátum: 12. 4. 2016
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P116 - HB
Odborný gestor: Ing. Katarína Vitálišová, PhD. - EF UMB KVEaRR
Hlavný cieľ: Prednáška Dr. Mariusza E. SOKOŁOWICZa, University of Lodz: Urban megaprojects or smaller events for citizens? The position of urban societies in marketing strategies
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:marketing, stratégie, mestá
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Vitálišová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KVEaRR
E-mail:
katarina.vitalisova
Telefón: 048/446 2017
 
Zoznam priložených súborov

Banner - Szokolowicz, Feltynowski.png (1. 4. 2016 9:44:30)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: