Úvod > Fakulta >

Prednáška Dr. Marcina FELTYNOWSKEHO, Územné plánovanie a GIS ako súčasť marketingu územia

Prednáška Dr. Marcina FELTYNOWSKEHO, Územné plánovanie a GIS ako súčasť marketingu územia
 
Dátum: 12. 4. 2016
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P116 - HB
Odborný gestor: Ing. Katarína Vitálišová, PhD. - EF UMB KVE a RR
Hlavný cieľ: Prednáška Dr. Marcina FELTYNOWSKEHO, Územné plánovanie a GIS ako súčasť marketingu územia


Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:marketing, plánovanie, GIS
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Vitálišová
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KVE a RR
E-mail:
katarina.vitalisova
Telefón: 048/446 2017
 
Zoznam priložených súborov

Banner - Szokolowicz, Feltynowski.png (1. 4. 2016 9:43:50)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: