Úvod > Fakulta >

Kurze Geschichte des österreichischen Weins / Krátky príbeh o rakúskom víne

Jar v nemeckom jazyku/Frühling in deutscher Sprache

 
Dátum: 7. 4. 2016
Čas začiatku: 18:00
Čas ukončenia: 19:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Farhof Art Club, Námestie Štefana Moyzesa 17, Banská Bystrica
Odborný gestor: EF UMB - KOJK - Thomas Edeling,M.A.,PhD., Mgr. Viera Krešáková, PhD.
Hlavný cieľ: Podpora vyučovania nemeckého jazyka
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: nemecký
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Thomas Edeling
Titul: M.A., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KOJK
E-mail: thomasedeling@freenet.de, viera.kresakova@umb.sk
Telefón: 048/ 446 2513, 048/446 2524
 
Zoznam priložených súborov

2. ročník_Deutscher_Fruehling_2016.pdf (4. 4. 2016 14:19:49)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: