Úvod > Fakulta >

Večer s 2 filmami z nemeckej produkcie /Abend mit 2 Filmen aus deutscher Produktion „Die Farbe des Ozeans“

Jar v nemeckom jazyku/Frühling in deutscher Sprache
 
Dátum: 13. 4. 2016
Čas začiatku: 19:00
Čas ukončenia: 20:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Farhof Art Club, Námestie Štefana Moyzesa 17, Banská Bystrica
Odborný gestor: EF UMB KOJK - Thomas Edeling, M.A.,PhD., Mgr. Viera Krešáková, PhD.
Hlavný cieľ: Podpora vyučovania nemeckého jazyka

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: nemecký
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Viera Krešáková, Thomas Edeling
Titul: M.A., Mgr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KOJK
E-mail: thomasedelint@freenet.de, viera.kresakova@umb.sk
Telefón: 048/446 2513, 048/446 2524
 
Zoznam priložených súborov

2. ročník_Deutscher_Fruehling_2016.pdf (4. 4. 2016 15:03:37)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: