Úvod > Fakulta >

Projekt Index Podnikateľa ako nástroj na podporu a rozvoj transparetného podnikateľského prostredia na Slovensku

Prednášajúci: Ing. Branislav Vaculčiak, konateľ spoločnosti DataSpot, s.r.o.
 
Dátum: 6. 4. 2016
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P218 - hlavná budova
Odborný gestor: doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom je predstavenie a priblíženie fungovania portálu Index Podnikateľa pre potreby uskutočnenia finančnej analýzy podnikateľského subjektu.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Finančná analýza podniku
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Petra Gundová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KEMP
E-mail:
petra.gundova
Telefón: 048/446 27 15
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: