Úvod > Fakulta >

Cesta študenta z lavíc EF UMB k riadeniu v medzinárodnej spoločnosti

Odborná prezentácia úspešného absolventa Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ing. Karola Potančoka - Manager - Worldwide Fixed Assets Accounting - Regional Accounting Center - IBM
 
Dátum: 18. 4. 2016
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - poslucháreň P217 - HB
Odborný gestor: Ing. Filip Flaška, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentácia vybraných oblastí manažmentu vo významnej medzinárodnej spoločnosti, riadenie ľudských zdrojov, príprava a rozvoj schopností manažérov v praxi.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:Riadenie ľudských zdrojov, príprava a rozvoj schopností manažérov v praxi.
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Filip Flaška
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
filip.flaska
Telefón: 048/ 446 2729
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: