Úvod > Fakulta >

Metody výběru vzorku v auditu

Súbor prednášok prof. Ing. Stanislavy H R O N O V Á, CSc. , dr. h. c. prof. Ing. Richard H I N D L S, CSc., dr. h. c. z Fakulty informatiky a statistiky Vysokej školy ekonomickej v Prahe zahŕňal teoretické a praktické poznatky o metódach výberu vzoriek v audite pri reprezentatívnom a nereprezentatívnom výbere.
 
Dátum: 7. 4. 2016 - 8. 4. 2016
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 14:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica
Odborný gestor: doc. Ing. Emília Zimková, PhD.
Hlavný cieľ: Priblížiť študentom teoretické a praktické skúsenosti prednáškajúcich z oblasti využitia štatistiky v účtovníctve a auditorstve.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Vzdelávanie v rámci študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie. Interdisciplinárna prednáška z oblasti účtovníctva, audítorstva a štatistiky.
 
Kontaktná osoba
Meno: Emília Zimková
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
emilia.zimkova
Telefón: 048/446 6322
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: