Úvod > Fakulta >

Global experience of SMEs: What helps them grow & export

A lecture with Sharon Freeman. A small business owner, trade expert and facilitator of women, minority, and immigrant business growth.
 
Dátum: 2. 5. 2016
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - poslucháreň P2 - nová budova
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Hronček
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - CRD
E-mail:
peter.hroncek
Telefón: 048/446 2177
 
Zoznam priložených súborov

Bio Freeman Sharon - TTIP.pdf (26. 4. 2016 10:49:49)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: