Úvod > Fakulta >

Predstavenie obsahovej a vizuálnej identity "značky Slovensko"

Dátum: 3. 5. 2016
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň P217 - hlavná budova
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentovať proces prípravy jednotnej vizualizácie Slovenska.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Makromarketing, propagácia štátu ako cestovného cieľa, tvorba jednotnej vizualizácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc.,Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KCRaSS
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 048/446 2178
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: