Úvod > Fakulta >

Beseda s najväčším slovenským online kníhkupectvom Martinus

Dňa 28. 04. 2016 sa v čase o 10:40 uskutoční v posluchárni P9 beseda s pani Evou Kianičkovou a pánom Martinom Štrbom z kníhkupectva Martinus na tému budovania vzťahov so zákazníkmi a online predaja.
 
Dátum: 28. 4. 2016
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň P9 - hlavná budova
Odborný gestor: Ing. Lucia Bartková, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentovať budovanie vzťahov so zákazníkmi a online predaj kníhkupectva Martinus.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Marketing, CRM, online obchod
 
Kontaktná osoba
Meno: Lucia Bartková
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica IMS Poprad
E-mail:
lucia.bartkova
Telefón: 052/4262323
 
Všetci študenti aj vyučujúci sú vítaní.
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: