Úvod > Fakulta >

Prednáška prof. Haralda Pechlanera: Selected Problems of Destination Management

Prednáška prof. Pechlanera z Katolische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Nemecko
 
Dátum: 18. 5. 2016
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, poslucháreň P7
Odborný gestor: doc. Ing. Jana Kučerová, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Kučerová
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
jana.kucerova
Telefón: 446 2214
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: