Úvod > Fakulta >

Medzinárodný týždeň koučovania

Pozývame vás zažiť profesionálne koučovanie v rámci Medzinárodného týždňa koučovania, organizovaného Medzinárodnou federáciou koučov a Slovenskou asociáciou koučov.
 
Dátum: 17. 5. 2016 - 19. 5. 2016
Čas začiatku: 16:30
Čas ukončenia: 19:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10
Odborný gestor: doc. Ing. Mária Seková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom podujatia je priblížiť širokej verejnosti, čo profesionálny koučing skutočne je, aký je rozdiel medzi profesionálnym koučovaním a tým, čo sa často za koučovanie vydáva a aký výrazný posun môže vniesť do života každého z nás.
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
Web: http://us9.campaign-archive1.com/?u=fb141df88cc45d1d8b45b9725&id=c6cc4daf98&e=%5bUNIQID
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Seková
Titul: doc.,Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
maria.sekova
Telefón: +421 48 446 27 33
 
Na podujatí môžete bezplatne absolvovať workshop o profesionálnom koučingu a zažiť koučovanie vo dvojici s profesionálnym koučom a zistiť, ako koučovanie pomáha v pracovnom alebo osobnom živote.
 
Zoznam priložených súborov

ICW-2016-letak-pozvanka2.pdf (12. 5. 2016 14:48:35)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: