Úvod > Fakulta >

Seminár "Kvantitatívne metódy v ekonómii"

Vážení kolegovia, pozývam Vás na seminár Kvantitatívne metódy v ekonómii, ktorý sa uskutoční v utorok 7. júna 2016 o 10:00 v učebni U2 na 2. poschodí novej budovy EF UMB.
 
Dátum: 7. 6. 2016
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - Učebňa U2, nová budova EF UMB.
Odborný gestor: RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.
Hlavný cieľ: Na prednáške budú prezentované vybrané produkty výplatnej fázy tretieho piliera dôchodkového sporenia na základe Zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Takisto bude prezentované základné modelovanie dôchodkových anuít pomocou intenzity úmrtnosti na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky. V rámci analýzy vybraných produktov bude prezentovaný vplyv niektorých faktorov na výšku dôchodkov, ako sú napr. stredná dĺžka života, technická úroková miera, náklady poisťovne ale aj pohlavie. V rámci modelovania produktov budú vysvetlené funkcie použité pomocou VBA MS Excel 2010.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Štatistika, aktuárska matematika, poistenie
 
Kontaktná osoba
Meno: Miroslav Hužvár
Titul: RNDr.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
miroslav.huzvar
Telefón: 048/446 6611
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: