Úvod > Fakulta >

Inteligentní ľudia v inteligentných mestách

S potešením Vás pozývam na prestížne a vrámci Slovenska jedinečné podujatie, ktoré sa nám podarilo zorganizovať v spolupráci s medzinárodnou výskumnou sieťou - Regional Science Academy. Workshop organizuje VIC EF UMB v spolupráci s MZV SR pri príležitosti Slovenského predsedníctva v Rade EÚ, mestom Banská Bystrica a KVERR aEF UMB.
 
Dátum: 29. 8. 2016 - 30. 8. 2016
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB a Historická Radnica mesta Banská Bystrica
Odborný gestor: Kamila Borseková
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom atraktívneho medzinárodného vedeckého podujatia je vytvoriť priestor na odbornú diskusiu za účasti svetových, európskych a slovenských vedeckých kapacít na mimoriadne aktuálnu tému s celoeurópskym presahom - problematiku inteligentných miest a kľúčovú rolu inteligentných ľudí v nich.
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Kamila Borseková
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Výskumné a inovačné centrum UMB
E-mail:
kamila.borsekova
Telefón:
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

Inteligentni ludia v inteligentnych mestach pozvánka.pdf (19. 8. 2016 10:25:44)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika