Úvod > Fakulta >

Súčasné tendencie v riadení a marketingu európskych destinácií

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra cestovného ruchua spoločného stravovania, Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko a Mesto Banská Bystrica Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu
 
Dátum: 29. 9. 2016
Čas začiatku: 08:00
Čas ukončenia: 15:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Historická radnica mesta Banská Bystrica
Odborný gestor: Ing. Ľudmila Šmardová, PhD., Ing. Tomáš Gajdošík, PhD., Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom konferencie je prezentovať nové myšlienky, súčasné trendy a príklady dobrej praxe v destinačnom manažmente a marketingu. Konferencia je určená odbornej verejnosti, manažérskym organizáciám cestovného ruchu a zástupcom samospráv.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Tematické okruhy:Marketing a konkurencieschopnosť krajiny, Význam ocenenia „európske“ v rozvoji cestovného ruchu, príklady dobrej praxe v manažmente a marketingu cestovného ruchu
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1314
 
Kontaktná osoba
Meno: Zuzana Gajdovšíková
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
zuzana.gajdosikova
Telefón: 048/446 2215
 
Počet účastníkov konferencie je limitovaný. V prípade záujmu prosíme o registráciu do 20. septembra na emailovej adrese: zuzana.gajdosikova@umb.sk Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ prostredníctvom dotačného programu v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: