Úvod > Fakulta >

Podstata současného peněžního systému

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať v rámci Vedeckých seminárov Imricha Karvaša (VSIK) na prvú prednášku v novom akedmickom roku, ktorá sa uskutoční 19.10.2016 o 10.40 v Aule rotunde. Pozvanie tentoraz prijal viceguvernér ČNB, pán Mojmír Hampl, ktorý sa bude venovať téme Podstata súčasného peňažného systému. Vstup je voľný, všetci ste srdečne vítaní!
 
Dátum: 19. 10. 2016
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Aula Rotunda - nová budova
Odborný gestor: doc. Ing. Emília Zimková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je priblížiť študentom fungovanie súčasného peňažného systému v kontexte globálnej ekonomiky.


Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:Bankovníctvo, centrálne bankovníctvo, banka
Ďalšie informácie-
Web: http://www.facebook.com/events/1776512902624954/
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal  Mešťan
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
michal.mestan
Telefón: +421914275007
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

VSIK_MH_poster.jpg (19. 9. 2016 8:51:36)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: