Úvod > Fakulta >

Tvorivé projekty v komerčnej banke

Katedra financií a účtovníctva si vás dovoľuje pozvať na prednášku absolventa a experta z praxe, Ing. Michala Slabeciusa, ktorá sa uskutoční 20. septembra 2016 o 12.15 v Aule rotunde. Hosť vystúpi v rámci predmetu Špeciálny seminár z financií a peňažníctva. Prednášky sa môžu zúčastniť aj študenti iných odborov.
 
Dátum: 20. 9. 2016
Čas začiatku: 12:00
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Aula Rotunda - nová budova
Odborný gestor: doc. Ing. Emília Zimková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je ukázať študentom proces tvorby bankových produktov.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Komerčná banka, bankové produkty, kreativita
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Emília Zimková
Titul: doc.,Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
emilia.zimkova
Telefón: 048/446 6322
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: