Úvod > Fakulta >

Prijatie delegácie z Dongbei University of Finance & Economics z Číny

Členovia delegácie: Julie Zhao (director, International Institute of Chinese Language & Culture), Zhang Jian (dean), Que Chengyu (Vice-president)
 
Dátum: 26. 9. 2016
Čas začiatku: 13.30
Čas ukončenia: 15.00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, zas. dekana
Odborný gestor: doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D., doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: anglický
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 446 2178
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: