Úvod > Fakulta >

Moja cesta

Richard Žigmund, generálny riaditeľ skupiny SHP Group. Svojou prednáškou s názvom Moja cesta predstaví svoju cestu za úspechom. Účastníci prednášky majú možnosť získať zaujímavú stáž - pracovný deň s Rišom, kde budú môcť zažiť ako vyzerá deň "veľkého šéfa".
 
Dátum: 12. 10. 2016
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - aula Rotunda
Odborný gestor: Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.
Hlavný cieľ: Inšpirovať mladých ľudí na ceste osobného rozvoja.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Sebarozvoj, motivácia, manažment, podnik.
Web: http://www.facebook.com/events/181428488962349/
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Murray Svidroňová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KVEaRR, ZADOBE
E-mail:
maria.murraysvidronova
Telefón: 048/446 2311
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: