Úvod > Fakulta >

"Žijem svoj sen:sieťový marketing ako príležitosť.“

Zuzana Kolcunová, úspešná absolventka odboru verejná ekonomika a služby EF UMB sa začala venovať sieťovému marketingu už počas štúdia. Produkty, ktoré jej vrátili zdravie, sa rozhodla aj distribuovať a buduje vlastnú firmu. Ako sama vraví, robí to, čo ju baví a napĺňa.
 
Dátum: 5. 10. 2016
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň P218
Odborný gestor: Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.
Hlavný cieľ: Inšpirovať mladých ľudí na ceste osobného rozvoja.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:Sebarozvoj, motivácia, podnikavosť.
Ďalšie informácie-
Web: http://www.facebook.com/events/643099622539279/
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Murray Svidroňová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KVEaRR, ZADOBE
E-mail:
maria.murraysvidronova
Telefón: 048/446 2311
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: