Úvod > Fakulta >

Manažment korporátneho rizika

Katedra financií a účtovníctva si vás dovoľuje pozvať na workshop Manažment korporátneho rizika, ktorý bude viesť Ing. Pavol Stašík z Tatra banky, a.s. Bratislava. Workshop sa uskutoční 5. októbra 2016 o 13.50 v CA U9.
 
Dátum: 5. 10. 2016
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - učebňa U9 - nová budova
Odborný gestor: doc. Ing. Emília Zimková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom workshopu je ukázať zákulisie Corporate Risk Managementu. Študenti sa dozvedia ako prebieha schvaľovanie veľkych firemných úverov a na aké kritériá sa prihliada pri posudzovaní finančného zdravia podniku.
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Komerčná banka, manažment korporátneho rizika, ekonomická hodnota, účtovná hodnota
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Emília Zimková
Titul: doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
emilia.zimkova
Telefón: 048/446 6322
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: