Úvod > Fakulta >

Medzinárodný študentký workshop: Vývoj cestovného ruchu na SR a v Poľsku

Vývoj cestovného ruchu na Slovensku a v Poľsku
 
Dátum: 10. 10. 2016
Čas začiatku: 11.00
Čas ukončenia: .
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomicka fakulta, Centrum rozvoja doktorandov
Odborný gestor: Doc. Ing. vanda Maráková. PhD.
Hlavný cieľ: prenos skúseností o rozvoji cestovného ruchu v cezhraničných regiónoch
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:.
Tematické okruhy:.
Ďalšie informácie.
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: Doc., Ing., Phd.
Organizácia: Ekonomická Fakulta UMB v B.B.
E-mail:
vanda.marakova
Telefón:
 
.
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: