Úvod > Fakulta >

Zaklady trhu & go-to-market model

Pozývame Vás na prednášku team leadera spoločnosti P&G pre sieť drogérií SR Michala Valkoviča na tému: Základy trhu & Go-To-Market Model. Prednáška sa zameriava na dynamiku vývoja trhu, rozdelenie predajných formátov a ich charakteristiku, z praktického uhľu pohľadu vysvetľuje pôsobenie spoločnosti P&G v podmienkach meniaceho sa trhového prostredia a definuje problematiku e-commerce a budúcnosti retailu. Súčasťou prednášky bude predstavenie projektu P&G akadémie a možnosti zapojenia študentov do projektu. Tešíme sa na Vašu účasť.
 
Dátum: 17. 10. 2016
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P2 - hlavná budova
Odborný gestor: Ing. Zuzana Huliaková - Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom workshopu je priblížiť študentom fungovanie podniku v neustále sa meniaciach trhových podmienkach.
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:-Dynamika vyvoja trhu & rozdelenie predajných formátov -Pôsobenie spoločnosti P&G v podmienkach meniaceho sa trhového prostredia -Priblíženie e-commerce a buducnosť retailu
Ďalšie informácieUrčené najmä pre študentov štvrého a piateho ročníka
 
Kontaktná osoba
Meno: Zuzana Huliaková
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KEMP
E-mail:
zuzana.huliakova
Telefón: 048/446 2314
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: