Úvod > Fakulta >

Informačné stretnuie pre záujemcov o ERASMUS+ na AR 2017/2018

informácie k prihlasovnaiu sa na program ERASMUS+ na AR 2017/2018
 
Dátum: 23. 11. 2016
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: prednášková miestnosť P02 Tajovského 10, Stará Budova EF BB
Odborný gestor: Doc. Ing. Vanda Maráková. PhD.
Hlavný cieľ: .
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:.
Tematické okruhy:.
Ďalšie informácie.
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Prašovská
Titul: Mgr.
Organizácia: Ekonomická Fakulta UMB v B.B.
E-mail:
jana.prasovska
Telefón: 048 46 2197
 
termíny, podmienky, možnosti pre program ERASMUS+ mobilít v zahraničí
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: