Úvod > Fakulta >

10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s hlavnou témou "Investovanie v Európe - súčasný stav a perspektívy"

Vážení kolegovia, priatelia, účastníci našich každoročných konferencií venovaných aktuálnym témam a politikám EÚ v kontexte európskej integrácie, pozývame Vás na jubilejný 10. ročník vedeckej konferencie.
 
Dátum: 8. 11. 2016
Čas začiatku: 08:30
Čas ukončenia: 17:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica-Slávnostná aula - hlavná budova
Odborný gestor: prof. Ing. Marta Orviská, PhD., Katedra financií a účtovníctva EF UMB B. Bystrica
Hlavný cieľ: Cieľom konferencie je podporiť odbornú a akademickú diskusiu a výmenu poznatkov na aktuálne témy investičných priorít Európskej únie s dopadom na ekonomický rast, rozvoj regiónov a podnikateľské prostredie krajín a vytvárania tvorivého prostredia pre inovácie vo verejnom a súkromnom sektore.


Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:A. Investovanie v Európe; B. Investície a podpora inovácií v súkromnom a verejnom sektore
Ďalšie informácie -
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1303
 
Kontaktná osoba
Meno: Erika Ľapinová
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
erika.lapinova
Telefón: 048/446 6313
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: