Úvod > Fakulta >

Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium na EF UMB

Dátum: 9. 11. 2016
Čas začiatku: 09:30
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB- Slávnostná aula - hlavná budova
Odborný gestor: doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľuboslava Divoková
Titul:
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
luba.divokova
Telefón: 048/446 2132
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

DOD EF program 2016 - 9. 11. 2016.doc (26. 10. 2016 13:13:39)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: