Úvod > Fakulta >

UNINFOS 2016

Medzinárodná odborná konferencia UNINFOS (UNiverzitné INFOrmačné Systémy) sa zaoberá otázkami informačných systémov na vysokých školách na Slovensku, ale aj v zahraničí. Príspevky z jednotlivých firiem a vysokých škôl sa tematicky zaoberajú problematikou prevádzky IKT, informačnými systémami, ktoré spracovávajú ekonomické a administratívne procesy na vysokých školách, ako aj informačnými systémami na podporu vyučovania.
 
Dátum: 9. 11. 2016 - 11. 11. 2016
Čas začiatku: 11:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - Aula Rotunda, P1 - nová budova
Odborný gestor: Mgr. Jozef Siláči
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom konferencie je výmena skúseností z oblasti prevádzky a rozvoja IKT na vysokých školách.
Kategória: Konferencia medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:IKT, ekonomické informačné systémy, e-learning
Ďalšie informácie-
Web: http://uninfos2016.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Bohuslav Martiško
Titul: Ing., CSc.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
bohuslav.martisko
Telefón: +421 48 446 6613
 
Zoznam priložených súborov

pozvanka-Uninfos-2016.pdf (8. 11. 2016 12:21:22)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: