Úvod > Fakulta >

DESTINATION: CITY - POTENTIALS AND LIMITATIONSOF URBAN TOURISM

Prednáška zahraničného hosťa: Sebastian Speer, M.Sc., Catholic University of Eichstätt Ingolstadt
 
Dátum: 2. 11. 2016
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovksého 10, Banská Bystrica, miestnost CRD
Odborný gestor: Ing. Ľudmila Elexová, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentovať príklady dobrej praxe a podnietiť diskusiu k rozvoju európskych mestských cieľových miest.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Destinačný manažment. Propagácia Európskych cieľových miest. Mestský cestovný ruch.
Ďalšie informácieOrganized within the project: Status “European” in the promotion of Slovak tourism destinations (PRES/2016/38) with financial support of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic (in the framework of the Slovak Presidency of the
Web: http://www.ef.umb.sk/intra/projekty/165/pozv%C3%A1nka_predn%C3%A1%C5%A1ka_02_11_2016_UMB.pdf
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľudmila Elexová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
ludmila.elexova
Telefón: 048/446 2214
 
Zoznam priložených súborov

pozvánka_prednáška_02_11_2016_UMB.pdf (25. 10. 2016 11:17:06)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: