Úvod > Fakulta >

Informačný deň a workshop k medzinárodným projektom EF UMB

Cieľom podujatia je:
- informovať o aktuálnych projektoch a činnostiach Univerzitného
centra pre medzinárodné projekty UMB
- informovať o aktuálnych výzvach na podávanie projektov
v schémach H2020, CEE, Erasmus+
- napísať cielený profil za výskumníka alebo za výskumný
tím na konkrétnu výzvu na podanie projektu.
 
Dátum: 9. 12. 2016
Čas začiatku: 9:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: NB U1
Odborný gestor: Ing. Kamila Borseková, PhD.
Hlavný cieľ: .


Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:.
Ďalšie informácie.
 
Kontaktná osoba
Meno: Ivan Sedliačik
Titul:
Organizácia:
E-mail:
ivan.sedliacik
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Pozvanka_Infodeň a workshop_projekty_EF UMB_2016-10-27.pdf (28. 10. 2016 14:11:22)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: